7 czerwca 2023, środa

Teksty i nadteksty

Magdalena Pijanowska

Forum Polskiego Teatru 2009

Z przyjemnością informuję, że 20 i 21 grudnia odbędzie się Forum Polskiego Teatru 2009 pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Związku Artystów Scen Polskich oraz Unii Polskich Teatrów. Forum jest w pewnym sensie kontynuacją Kongresu Kultury - w węższym zakresie, związanym tylko z teatrem.
Warszawa, 20-21 grudnia 2009

 

 Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Związek Artystów Scen Polskich i Unia Polskich Teatrów wspólnie wystąpiły z propozycją zwołania Forum Polskiego Teatru 2009. Spotkanie teatralnych środowisk twórczych, menedżerów oraz przedstawicieli samorządów ma na celu zdiagnozowanie stanu teatru polskiego, ocenę autoreformy, która oddolnie była wprowadzana w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a także zwrócenie uwagi na obecne i przewidywane potrzeby związane z twórczością teatralną.

 

Forum daje także szansę na rzetelny dialog z ekonomistami i prawnikami, z którymi dzielimy przekonanie o potrzebie uporządkowania i zreformowania otoczenia prawno-finansowego instytucji kultury. Mamy nadzieję na znalezienie wspólnego, zrozumiałego dla obu stron języka tych rozmów.

 

Wrześniowy Kongres Kultury Polskiej wzbudził w środowisku teatralnym ostrożny optymizm, ale równocześnie pozostawił uczucie niedosytu i niepokoju. Optymizm wiąże się z deklaracjami, które ostatniego dnia Kongresu złożył minister Michał Boni i minister Bogdan Zdrojewski. Niepokój budzą przedstawione przez ekonomistów kierunki zmian, które w ich mniemaniu należy wprowadzić w prawno-finansowo-organizacyjnym otoczeniu życia teatralnego w Polsce.

 

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego daje szansę na to,
że dorobek Forum Polskiego Teatru 2009 uzupełni pokongresowy raport o stanie kultury polskiej.PROGRAM

Niedziela, 20 grudnia

 

 

14:00 – 14:30

Rozpoczęcie Forum – powitanie uczestników.

 

14:30 – 18:30

Ustrój i system finansowania teatrów – obecny stan prawny
i założenia reformy

Moderator: Paweł Dangel (Allianz)

Uczestnicy: Sławomira Łozińska, Maciej Nowak,

Krzysztof Torończyk, Hanna Trzeciak

 

18:30 – 18:45

Paweł Dobrzycki: Infrastruktura teatrów oraz inwestycje    

 

19:00

 

Kolacja

 

Poniedziałek, 21 grudnia

 

10:00 – 12:50

[Teatr jako instytucja.] Organizator, dyrektor, reżyser, aktor,
w teatrze instytucjonalnym

Moderator: Waldemar Dąbrowski

Uczestnicy: Maciej Englert, Maria Mielnikow-Krawczyk,
Joanna Szczepkowska

 

 

12 50 – 13:15

Prof. Barbara Osterloff: Szkoły teatralne

 

13:15 – 14:30

Obiad

 

14:30 – 17:00

 

Teatry publiczne, teatry niepubliczne, modele teatrów
w Unii Europejskiej

Moderator: Andrzej Jonas

Uczestnicy: Izabella Cywińska, Krystyna Janda,
Bartosz Szydłowski, Piotr Tomaszuk

 

17:00 – 18:10

Sesja podsumowująca:

 

Prezentacja wyników poszczególnych grup dyskusyjnych

 

18:10 – 18:30

Wystąpienie Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

Około 19:00

Zakończenie forum

 

 

   

Komentarze:Twój komentarz ukaże się niezwłocznie po załadowaniu przez administratora serwisu.

zieoHwlWETH (0)~IOHWCnjyA, 2011-04-25 07:18:39

TYVM you've slvoed all my problems

LFIYpzTF (0)~OQBJcFZsPyT, 2011-04-25 08:41:42

Kewl you should come up with that. Excellnet!

wxKfTPOSFYpZ (0)~KkdARUQPSvFCu, 2011-04-25 08:42:32

At last, seoomne comes up with the "right" answer!

TsthQcBTLF (0)~XdpikKlZCObAMwu, 2011-04-25 12:46:39

Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he asnewr.

bYFWEZlykgeEShvOGZp (0)~tBFIkEmuuANocfnFDM, 2011-04-25 15:10:09

It's spooky how clever some ppl are. Tahkns!

zxlUjxMFpWCiClMnZ (0)~PMkSWqXvKGVCeEYWtBy, 2011-04-25 20:48:35

That's a mold-breaker. Great thniknig!

Wyraź swoją opinię:
Twój komentarz ukaże się niezwłocznie po załadowaniu przez administratora serwisu.